Ця Політика конфіденційності регулює порядок обробки та використання персональних та інших даних компанією "Камінлюкс" (далі — Компанія).

Передаючи Компанії персональні та інші дані через Сайт, Користувач підтверджує свою згоду на використання зазначених даних на умовах, викладених у цій Політиці конфіденційності.

Якщо Користувач не погоджується з умовами цієї Політики конфіденційності, він зобов'язаний припинити використання Сайту.

Безумовним акцептом цієї Політики конфіденційності є початок використання Сайту Користувачем.

1. ТЕРМІНИ

1.1.Сайт - сайт, розташований у мережі Інтернет за адресою https://kaminlux.com.ua. Усі виключні права на Сайт та його окремі елементи (включаючи програмне забезпечення, дизайн) належать Компанії у повному обсязі. Передача виняткових прав Користувачеві не є предметом цієї Політики конфіденційності.

1.2. Користувач — особа, яка використовує Сайт.

1.3. Законодавство — чинне законодавство України.

1.4. Персональні дані — персональні дані Користувача, які Користувач надає про себе самостійно під час реєстрації або в процесі використання функціоналу Сайту.

1.5. Дані — інші дані про Користувача (що не входять до поняття Персональних даних).

1.6. Послуга(і) — послуги, що надаються Компанією

2. ЗБІР І ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Компанія збирає та зберігає лише ті Персональні дані, які необхідні для надання Послуг Компанією та взаємодії з Користувачем.

2.2. Персональні дані можуть використовуватись у таких цілях:

2.2.1. надання Послуг Користувачеві;

2.2.2. ідентифікація Користувача;

2.2.3. взаємодія з Користувачем;

2.2.4. направлення Користувачеві рекламних матеріалів, інформації та запитів;

2.2.5. проведення статистичних та інших досліджень;

2.2.6. обробка платежів Користувача;

2.2.7. моніторинг операцій Користувача з метою запобігання шахрайству, протиправним ставкам, відмиванню грошей.

2.3. Компанія, зокрема, обробляє такі дані:

2.3.1 прізвище, ім'я та по батькові;

2.3.2 адреса електронної пошти;

2.3.3 номер мобільного телефону.

2.4. Користувачеві забороняється вказувати на Сайті персональні дані третіх осіб.

3. ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДАНИХ

3.1. Компанія зобов'язується використовувати Персональні дані відповідно до Закону та внутрішніх документів Компанії.

3.2. Щодо Персональних даних та інших Даних Користувача зберігається їхня конфіденційність, крім випадків, коли зазначені дані є загальнодоступними.

3.3. Компанія має право зберігати архівну копію Персональних даних та Даних, у тому числі після видалення облікового запису Користувача.

3.4. Компанія має право передавати Персональні дані та Дані Користувача без згоди Користувача наступним особам:

3.4.1. державним органам, у тому числі органам дізнання та слідства, та органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом;

3.4.2. партнерам Компанії;

3.4.3. в інших випадках прямо передбачених Законодавством.

3.5. Компанія має право передавати Персональні дані та Дані третім особам, які не вказані в п. 3.4. цієї Політики конфіденційності, у таких випадках:

3.5.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії;

3.5.2. передача необхідна в рамках використання Користувачем Сайту або надання Послуг Користувачеві;

3.5.3. передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики.

3.6. Компанія здійснює автоматизовану обробку персональних даних та даних.

4. ЗМІНА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) Персональні дані за допомогою Особистого кабінету або шляхом надсилання письмової заяви Компанії.

4.2. Користувач будь-якої миті має право видалити Персональні дані.

4.3. Користувач гарантує, що всі персональні дані є актуальними і не належать до третіх осіб.

5. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Компанія здійснює належний захист Персональних та інших даних відповідно до Закону та вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту Персональних даних.

5.2. Застосовувані заходи захисту у тому числі дозволяють захистити Персональні дані від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій з ними третіх осіб.

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТРЕТІХ ОСІБ ВИКОРИСТАНІ КОРИСТУВАЧАМИ

6.1. Використання Сайту Користувач має право заносити дані третіх осіб для подальшого використання.

6.2. Користувач зобов'язується отримати згоду суб'єкта персональних даних на використання через Сайт.

6.3. Компанія не використовує персональні дані третіх осіб, занесені Користувачем.

6.4. Компанія зобов'язується вжити необхідних заходів для забезпечення збереження персональних даних третіх осіб, занесених Користувачем.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Компанією, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.

7.2. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до Закону про місце реєстрації Компанії.

Перед зверненням до суду Користувач повинен дотриматися обов'язкового досудового порядку та надіслати Компанії відповідну претензію письмово. Строк відповіді на претензію становить 30 (тридцять) робочих днів.

7.3. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень Політики конфіденційності будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосування інших положень Політики конфіденційності.

7.4. Компанія має право в будь-який момент змінювати Політику конфіденційності (повністю або частиною) в односторонньому порядку без попереднього погодження з Користувачем. Всі зміни набирають чинності наступного дня після розміщення на Сайті.

7.5. Користувач зобов'язується стежити за змінами Політики конфіденційності шляхом ознайомлення з актуальною редакцією.